THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

ไทยคมโอนย้ายลูกค้าทีวีดาวเทียมจากไทยคม 5 แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์

นนทบุรี, 11 กุมภาพันธ์ 2563บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียม ได้ทยอยโอนย้ายลูกค้าออกจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปแล้ว และได้แจ้งให้ลูกค้าโทรทัศน์ดาวเทียมดำเนินการโอนย้ายจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมไทยคม 6 ซึ่งกระบวนการโอนย้ายจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และได้ขอให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แจ้งให้ผู้รับชมตามบ้าน ทำการเปิดกล่องรับสัญญาณไว้เพื่อปรับปรุงข้อมูลการรับช่องรายการที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ

อนึ่ง บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินการจัดสร้างดาวเทียมบรรจุเชื้อเพลิงและระบบขับเคลื่อนเพื่อส่งขึ้นไปเชื่อมต่อเพื่อขยายอายุเชื้อเพลิงให้กับดาวเทียมไทยคม 5 ว่าปัญหาของดาวเทียม
ไทยคม 5 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นเหตุขัดข้องทางระบบเทคนิคของดาวเทียม ที่ไม่เกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิง ดังนั้น เรื่องของการขยายอายุระบบเชื้อเพลิงขับเคลื่อน จึงมิได้มีความเกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการดูแลลูกค้าผู้ใช้งานให้ได้รับบริการที่ต่อเนื่องและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด และขอขอบพระคุณกระทรวงดีอีและ กสทช. ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดี”