THCOM 13 THB
-0.10 (-0.78%)
ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564

นนทบุรี, 2 สิงหาคม 2564 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2564 รวมทั้งสิ้น 796 ล้านบาท ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่ 873 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลงของการให้บริการดาวเทียม อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการใช้งานลดลง ประกอบกับการแข่งขันด้านราคา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 1.0% จาก 788 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งานดาวเทียมทั่วไปของลูกค้าในต่างประเทศ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาส 2/2564 จำนวน 41 ล้านบาท ลดลงจากผลกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2563 จำนวน 498 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 2/2563 มีการรับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชย ทั้งนี้ผลกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน 111 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง

ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 63.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 ที่ 63.6% สำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 18.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ที่ระดับ 18.0%

นอกจากนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด (TCSC) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเข้ายื่นความจำนงในการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ยื่นความจำนงแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมดาวเทียมเพิ่มขึ้น กสทช. จึงขยายระยะเวลาแสดงความจำนงและการเข้าประมูลสิทธิออกไปประมาณ 1 เดือน โดยกำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทยังคงยืนยันเจตจำนงเดิมในการเข้าประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจาก กสทช. และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจดาวเทียมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งพร้อมรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.76 ล้านราย โดยมีระดับจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 จำนวน 1.51 ล้านราย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร: +66 2-596-5060

อีเมล: [email protected] / [email protected]

 

แชร์ข่าวนี้: