THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)

ไทยคม จับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดตัวโครงการ “ม.ไซค์” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

นนทบุรี, 15 กรกฎาคม 2563 – บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไทยคม ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดตัวโครงการ “ม.ไซค์” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรในการเช่าใช้เพื่อเดินทางในมหาวิทยาลัย ชูแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน “Sharing Economy” เน้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

โครงการ “ม.ไซค์” เป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพิจารณาเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา รวมถึงการออกแบบพัฒนา Software และ Application เพื่อควบคุมจักรยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถกำหนดพื้นที่ในการใช้งานได้ โดยในช่วงแรกจะให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 30 คัน พร้อม 7 สถานีจอดและชาร์จไฟภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “บริษัทมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็นรูปธรรมและนำมาสู่การเปิดตัวโครงการ ‘ม.ไซค์’ ด้วยจุดมุ่งหมายหลัก คือ การให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงการเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และคุ้มค่า จึงได้นำแนวคิด Sharing Economy หรือหลักเศรษฐกิจแบ่งปันมาใช้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการต้องซื้อจักรยานยนต์เป็นของตนเองได้อีกด้วย โครงการ ‘ม.ไซค์’ นับเป็นโครงการต้นแบบ ที่เปิดตัวครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปสู่มหาวิทยาลัย ชุมชน และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย”

“ด้วยวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของ บมจ. ไทยคม และไทย เอไอ เราเชื่อมั่นว่า การสร้างความร่วมมือและดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น Smart University เช่นในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดแนวความคิด และพัฒนาสู่เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต” นายอนันต์ กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “โครงการ ‘ม.ไซค์’ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และไทย เอไอ ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าถึงการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก และด้วยคุณสมบัติของรถจักรยานยนต์ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้า 100% จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนและมลพิษในอากาศ ร่วมต่อยอดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อพลังงานสะอาดและยั่งยืน”

###

เกี่ยวกับโครงการ ม.ไซค์

ม.ไซค์ หรือ MoreSai เป็นเครื่องหมายการค้าและให้บริการ ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ม.ไซค์ ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการฝูงรถ ตามหลักเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) โดยใช้เทคโนโลยีของ Internet of Things (IoT), Robotics, QR Payment และ Data Analytic เพื่อสร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดี ในการใช้บริการให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.MoreSai.com , www.facebook.com/MoreSaiTH/ หรือติดต่อ [email protected]

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Moresai ได้แล้วทั้งบน App Store และ Play Store

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร: +66 2-596-5060

อีเมล: [email protected] / [email protected]

 

แชร์ข่าวนี้: