THCOM 13 THB
-0.10 (-0.78%)

บริการที่ปรึกษา
ด้านดาวเทียม
สร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับธุรกิจของคุณ

ด้วยประสบการณ์ 30 ปี ในเส้นทางผู้นำด้านธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย รวมถึงการเป็นผู้พัฒนาเครือข่ายและการตลาดด้านดาวเทียม ส่งผลให้ไทยคมมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการดาวเทียมที่มีความสนใจ ในการเปิดตลาดในภูมิภาคเอเชีย ไทยคมจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจดาวเทียมของคุณได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจ

ความรู้และความเชียวชาญในการดำเนินธุรกิจดาวเทียมของไทยคม จะช่วยผลักดันความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณได้โดยง่าย ไทยคมจะจัดส่งทีมงานด้านวิศวกร กฎหมาย รวมถึงการตลาด เข้าทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนพร้อมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับตลาดในแต่ละภูมิภาคของลูกค้า นอกจากนี้บริการของเราจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านการลงทุน ควบคุมการดำเนินงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาวร่วมกัน

บริการของไทยคม
  • การวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาด รวมถึงพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
  • การจัดการและดำเนินธุรกิจด้านดาวเทียมแบบครบวงจร อาทิ ข้อกำหนดการจัดหาและก่อสร้างดาวเทียม การเปิดตัวบริการ การควบคุมดาวเทียมและการประกันภัยดาวเทียม
  • กฎระเบียบ รวมถึงการยื่นประสานงานความถี่กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU
  • การดูแลและควบคุมดาวเทียม ทั้งดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจร และการให้บริการ
  • ออกแบบโครงข่ายเกตเวย์เพื่อการสื่อสารและการให้บริการภาคพื้นดิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

18 กันยายน 2561

ไทยคมประกาศความสำเร็จ นั่งแท่นที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจดาวเทียมให้แก่บังกลาเทศ