THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

บริการโครงข่ายผ่านดาวเทียม

ขยายพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยโครงข่ายภาคพื้นดินผ่านดาวเทียมที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

เรานำเสนอบริการแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยโครงข่ายผ่านดาวเทียมสำหรับบริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใช้ความกว้างของช่องสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับขนาดได้เพื่อการขยายพื้นที่บริการดาวเทียมไอพีสตาร์ช่วยให้การขยายความครอบคลุมของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับพื้นที่ที่ปริมาณการใช้สัญญาณหนาแน่น หรือเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมได้ทั่วถึง เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เนื่องจาก cell site ผ่านระบบสัญญาณดาวเทียมนั้นต้องการเพียงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้น

กรณีศึกษา
Japanese Mobile Operator Extends 3G Service Nationwide with IPSTAR Backhaul

Japan is a country renown to be at the forefront of technology and was an early adopter of 3G mobile service.

White Paper

Cellular Backhaul over IPSTAR