บล็อก

การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเดินเรือไปสู่ เรืออัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเดินเรือมีการนำเทคโนโลยี และข้อมูลดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เพราะมาช่วยวางแผนการทำงาน ตลอดจนออกแบบและพัฒนาเรือในรูปแบบใหม่ ให้มีความล้ำสมัย ควบคุมแบบอัตโนมัติ และมีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการปฏิบัติภารกิจบนเรือ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันระหว่างลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนชายฝั่งได้อย่างดีเยี่ยม

15 ปี แห่งความสำเร็จของไอพีสตาร์ ดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก

ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ดาวเทียมไอพีสตาร์ได้ถูกจัดส่งขึ้นสู่วงโคจร และคือจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดาวเทียมโลก จวบจนวันนี้ นับเป็นเวลาถึง 15 ปี ที่ดาวเทียมไอพีสตาร์ได้เปิดตัวและเริ่มต้นให้บริการในฐานะของการเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

เชื่อมโยงการสื่อสารสู่ท้องทะเลด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน การเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆ ในโลกนี้ ทั้งบนพื้นดิน ท้องฟ้า หรือแม้แต่ท้องทะเล และถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

เพราะเหตุใดหลังจากสิบปีแล้ว ดาวเทียม HTS จึงยังคงมีความสำคัญอยู่และมากกว่าที่ผ่านมา?

วิวัฒนาการของดาวเทียม High Throughput Satellites (HTS) หรือดาวเทียมที่สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูง ได้เปลี่ยนวงการดาวเทียมไปอย่างมีนัยสำคัญ สิบปีที่ผ่านมาดาวเทียม HTS ได้พิสูจน์คุณค่าและแสดงให้เห็นแล้วว่ายังคงมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่จนทุกวันนี้