ไทยคม ประกาศความสำเร็จ กับแพลตฟอร์ม ‘CarbonWatch’

ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ‘CarbonWatch’ ได้รับการรับรองเครื่องมือประเมินการกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้ โดยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) รายแรกในประเทศไทย

กองทัพอากาศ ร่วมมือกับ ไทยคม วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศ พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กองทัพอากาศ และไทยคม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศ เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2567

ไทยคม รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2567 มีกำไรสุทธิ 288 ล้านบาท เติบโตอย่างก้าวกระโดด 220% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมเสริมทัพตำแหน่งวงโคจร 119.5 องศาตะวันออกประกาศเลือก ASTRANIS สร้าง ‘ไทยคม 9’

ไทยคมเสริมทัพตำแหน่งวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก ประกาศเลือก Astranis จากสหรัฐอเมริกา สร้าง ‘ไทยคม 9’

ไทยคม ประกาศเลือก Astranis บริษัทผู้ผลิตและให้บริการดาวเทียมชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสร้างดาวเทียมไทยคม 9 (THAICOM-9) ด้วยดาวเทียมเทคโนโลยี High Throughput Satellite

ไทยคมรายงานผลประกอบการปี 2566

ไทยคม รายงานผลประกอบการประจำปี 2566 มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2566 จำนวน 354 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรต่อหุ้น 0.32 บาท เพิ่มขึ้น 737.8% เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิในปี 2565 ซึ่งมีกำไรที่ 42 ล้านบาท

ไทยคม เปิดตัว “สถานีดาวเทียม LEO (Low Earth Orbit) Satellite Constellation” แห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับโกลบอลสตาร์

ไทยคม เปิดตัว ‘สถานีดาวเทียม LEO ไทยคม-โกลบอลสตาร์’ ซึ่งเป็นสถานีภาคพื้นดินเพื่อให้บริการระบบดาวเทียม Low Earth Orbit (LEO) Satellite Constellation แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยร่วมกับ บริษัท โกลบอลสตาร์ (Globalstar, Inc.) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมและโซลูชัน IoT จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ไทยคม ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอวกาศ ยกระดับการประเมินคาร์บอนเครดิต ในพื้นที่ป่าของประเทศไทย พร้อมตอกย้ำแผนกลยุทธ์ ESG ของไทยคม

ไทยคม นำแพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิตที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประเมินปริมาณมวลชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมต่อยอดไปใช้สร้างประโยชน์ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ของประเทศไทย

ไทยคม คว้ารางวัล Commended Sustainability Awards จาก SET ตอกย้ำพันธกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

ไทยคม รับรางวัล SET Awards 2023 – Commended Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการพัฒนาองค์กรตามแนวทางแห่งความยั่งยืน

ไทยคม และแอร์บัส ร่วมฉลองในโอกาสลงนามสัญญา สร้างดาวเทียมไทยคมดวงใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง Software Defined High Throughput Satellite ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่าง ไทยคม และ แอร์บัส ในโอกาสที่ ไทยคมประกาศเลือกแอร์บัส เป็นผู้จัดสร้างดาวเทียมดวงใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแบบ Software Defined High Throughput Satellite หรือ SD-HTS