ข่าวสาร

ไทยคมเลือกแอร์บัส สร้างดาวเทียม High Throughput รุ่นใหม่ ที่วงโคจร 119.5 องศาตะวันออก

ไทยคม ประกาศเลือกแอร์บัส ผู้นำอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศยักษ์ใหญ่ระดับโลก ให้จัดสร้างดาวเทียมดวงใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแบบ Software Defined High Throughput Satellite หรือ SD-HTS ในตำแหน่งวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก

ไทยคมร่วมมือ Eutelsat เซ็นสัญญาใช้ดาวเทียม High Throughput รุ่นใหม่

ไทยคมประกาศการลงนามข้อตกลงระหว่าง บริษัท สเปชเทค อินโนเวชั่น จำกัด หรือ STI และ Eutelsat Asia PTE. LTD. โดยไทยคมจะเป็นผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงใหม่ที่วงโคจรตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก แก่ Eutelsat Asia จำนวน 50% ของช่องสัญญาณทั้งหมด เป็นระยะเวลา 16 ปี ตามอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม

ไทยคมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมช่วยเกษตรกรไทยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ไทยคมร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย พัฒนาระบบเทคโนโลยีจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร Earth Observation (EO) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานประกันภัยข้าวนาปี