THCOM 14 THB
-0.20 (-1.38%)

 

ไทยคม โชว์ศักยภาพผู้นำดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในงาน ‘Thailand Space Week 2023

 

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 27 ตุลาคม 2566 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมและผู้ให้บริการเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (GISTDA) จัดงาน ‘Thailand Space Week 2023’ เชื่อมไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศโลก งานใหญ่แห่งปีของวงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ไทยคมได้ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและบริการจากเทคโนโลยีอวกาศ ทั้งด้านดาวเทียมสื่อสาร โดยเป็นดาวเทียมดวงใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแบบ Software Defined High Throughput Satellite หรือ SD-HTS ซึ่งสามารถปรับพื้นที่การให้บริการ ปริมาณช่องสัญญาณ และย่านความถี่ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งต่อการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล การใช้งานทางทะเล การศึกษาทางไกล และการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล นอกจากนี้     ไทยคมยังได้นำเสนอแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ข้อมูล Big Data จากอวกาศ ร่วมกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Artificial Intelligence (AI) และMachine Learning (ML) มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวางแผนการบริหารจัดการให้กับประเทศในหลายมิติ อาทิ การใช้งานภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า ไทยคม มีความยินดีที่ได้ผนึกกำลังกับ GISTDA ร่วมกันจัดงาน Thailand Space Week 2023 ในครั้งนี้ เพราะไทยคมมีเจตนารมณ์สำคัญที่จะส่งเสริมและผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศมาพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน  เห็นได้จากที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ช่วยกันคิดค้น วิจัย และพัฒนาบริการและโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศมาปรับใช้ให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น ไทยคมจึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง และแข่งขันได้ในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

ภายในงาน นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเอกชัย ภัคดุรงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศใหม่ของไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้บริหารในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำ พร้อมทั้งยังได้ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และแอร์บัส เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความรู้ด้านวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศอีกด้วย

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร: +66 2-596-5060

อีเมล: [email protected] / [email protected]

 

แชร์ข่าวนี้: