THCOM 13 THB
0.00 (0.00%)

ไทยคม คลายปัญหาการรับชมทีวีดาวเทียม

นนทบุรี, 2 มีนาคม 2563บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียม แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งยุติการใช้งานดาวเทียมไทยคม 5 และทำการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอทำความเข้าใจเพิ่มเติม เพื่อคลายข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ดังนี้

ดาวเทียมไทยคม 5 เริ่มเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการกู้คืนระบบที่ขัดข้องหลายครั้งแต่ไม่สามารถกู้คืนระบบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ผลิตจึงแนะนำให้บริษัทฯ ดำเนินการปลดระวางดาวเทียมโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แจ้งลูกค้าโทรทัศน์ดาวเทียมถึงความจำเป็นที่จะต้องยุติการให้บริการไทยคม 5 ด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าวข้างต้น และได้ยุติการบริการบนดาวเทียมไทยคม 5 ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเตรียมขั้นตอนเข้าสู่การปลดระวางดาวเทียมซึ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.52 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ดังที่ได้เรียนแจ้งมาก่อนหน้านี้

ปัจจุบันการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยผู้ให้บริการต่างๆ จะดำเนินการผ่านดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 8 ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งหากผู้รับชมตามบ้านได้ดำเนินการอัพเดทซอฟท์แวร์หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะทำให้สามารถรับชมได้ตามปกติผ่านดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 8

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจำนวนหลายราย และมีการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับจานสายอากาศและกล่องรับสัญญาณที่แตกต่างกัน จึงมีบางกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยการปรับแก้ซอฟต์แวร์ผ่านดาวเทียมได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการที่พบปัญหาการรับชม ขอให้ติดต่อผู้ให้บริการแต่ละรายโดยตรงเพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินการให้สามารถรับชมผ่านดาวเทียมไทยคม 6 หรือไทยคม 8 ได้ต่อไป