THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

ไทยคมเร่งเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสาร ส่งจานดาวเทียมพร้อมวิศวกรกู้ภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

นนทบุรี 29 เมษายน 2558 :- บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เร่งเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารในพื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเนปาล เบื้องต้นจัดส่งอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติการในเนปาลโดยทันทีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ไทยคมขอร่วมแสดงความเสียใจสำหรับความสูญูเสียอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งส่งผลให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินครั้งใหญ่ ไทยคมในฐานะบริษัท ดาวเทียมไทย ได้เร่งเข้าพื้นที่และประสานหน่วยงานภาครัฐตลอดจนคู่ค้าของเราในการเชื่อมต่อระบบ โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมในพื้นที่ประสบภัย เพราะในภาวะวิกฤตไม่มีโครงข่าย สื่อสารใดจะมา ทดแทนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมได้ การมีระบบสื่อสารจะทำให้สามารถช่วยชีวิตและบรรเทาความ เดือดร้อนได้อีกมาก โดยในขั้นต้นไทยคมได้จัดส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรับ-ส่งสัญญาณ ดาวเทียมเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยรอบแรกในวันที่ 29 เมษายนนี้ โดยเราจะยังคง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคู่ค้าเพื่อดำเนินมาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป”การเข้าช่วยเหลือเพื่อกอบกู้โครงข่ายการสื่อสารในเหตุการณ์ภัยพิบัตนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจการให้บริการ โครงข่ายการสื่อสารที่เชื่อมต่อระบบโทรคมนาคม ทั้งในภาวะปกติรวมถึงกรณีภัพิบัติโดยเป็นการดำเนิน ความรับผิดชอบบนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ หน่วยงานสาขาของไทยคมในประเทศต่างๆ (Country Representatives), พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ไทยคมในฐานะบริษัทดาวเทียมไทย ได้นำระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้ใน การกู้คืนระบบสื่อสารในช่วงที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่มาแล้วในหลายเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์สึนามิใน ประเทศญี่ปุ่น, เหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์ผู้อพยพ อ.ขุนยวม จ.แมฮ่องสอน ในประเทศไทย, การเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนในประเทศจีน, การเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิชในนิวซีแลนด์ และพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น