THCOM 11 THB
-0.10 (-0.91%)
ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนับเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนคนไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ผนวกกับพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการส่งเสริมต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ บมจ. ไทยคม ได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร: +66 2-596-5060

อีเมล: [email protected] / [email protected]

 

แชร์ข่าวนี้:

Comments (22)

best time to use tinder boost reddit

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

lovoo bilder löschen

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

free dating friends site

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

freeadultdatingusus.com

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

find hidden dating profiles free

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

john cena dating

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

Free dating

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

dating over 40

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

dating service

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

instant pot keto recipes

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

keto clarity: your definitive guide to the benefits of a low-carb

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

how does the keto diet work

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง | Thaicom

Comments are closed.