THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

ร่วมงานกับเรา

โครงการฝึกงาน

ไทยคมเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมและบริษัทเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำของเอเชีย เราจึงมุ่งมั่นในการสรรหาบุคคลากรที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

โครงการนักศึกษาฝึกงานเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงกับทางบริษัทฯ นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้เพิ่มเครือข่ายในอนาคตกับทางแผนกและบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯจะเป็นฝ่ายนำเสนอโครงงานจากแผนกต่างๆ ที่ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานภาคปฏิบัติงานจริง และมีผลงานจากการฝึกงาน

โปรแกรม Summer Internship

โปรแกรม Cooperative Internship

โปรแกรม Thaicom Tech Internship

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีความสนใจจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ สามารถสมัครได้โดยคลิกลิงค์นี้ Click

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ [email protected]