THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

บริการบรอดคาสต์

อินโฟแซท มั่นใจเลือกดาวเทียมไทยคม 8 รุกให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ Direct-to-Home ในลาว

นนทบุรี, 11 ตุลาคม 2559:- บมจ.ไทยคม ผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมไทย ประกาศความสาเร็จในการบรรลุข้อตกลงในสัญญากับ บจ. อินโฟแซท (Infosat) ผู้นาการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ Direct-to-Home (DTH) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยไว้วางใจเลือกใช้สัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 เพื่อถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด
อินโฟแซท สาขา สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาระยะยาวเพื่อเช่าใช้ช่องสัญญาณในระบบเคยู-แบนด์ บนดาวเทียมไทยคม 8 โดยการบรรลุข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นการเน้นย้ำความสาเร็จของการดาเนินตามแผนกลยุทธ์การทาการตลาดในภูมิภาคอาเซียนของไทยคม (Thaicom’s ASEAN Economic Community : AEC) และ พันธะสัญญาในการส่งมอบช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้บริการในภูมิภาค อินโฟแซท สาขา สปป.ลาว มีความมุ่งหมายที่จะสร้างแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ Direct-to-Home เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในระบบเคยู-แบนด์ที่เพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีความพร้อมในการให้บริการมากกว่า 15 ช่องรายการ ทั้งในรูปแบบความคมชัดปกติ (SD) และในรูปแบบความคมชัดสูง (HD)

“ดาวเทียมไทยคม 8 มีความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมในระบบเคยู-แบนด์ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ของเอเชียและแอฟริกา เนื่องจากการมีช่องสัญญาณที่มีปริมาณมากเพียงพอ ทำให้สามารถที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของการถ่ายทอดช่องรายการโทรทัศน์จากการถ่ายทอดในรูปแบบความคมชัดปกติ (SD) เป็นรูปแบบความคมชัดสูง (HD) ได้” นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า บมจ. ไทยคม เปิดเผย “ไทยคมมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนแผนการดาเนินธุรกิจของอินโฟแซท สาขา สปป.ลาว ซึ่งไทยคมเชื่อมั่นว่า ด้วยสัญญาณที่มีศักยภาพสูงของดาวเทียมไทยคม 8 จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการให้บริการบรอดคาสต์ที่ล้าสมัยมากยิ่งขึ้นใน สปป.ลาว”
“อินโฟแซท สาขา สปป.ลาว มุ่งหวังที่จะส่งมอบบริการด้านบรอดคาสต์ให้กับผู้ชมโดยใช้สัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีขีดสามารถในการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ Direct-to-Home (DTH) ให้กับผู้ชมทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบความคมชัดปกติ (SD) และในรูปแบบความคมชัดสูง (HD) ” นายสมสุข สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการ อินโฟแซท สาขา สปป.ลาว เปิดเผย

ดาวเทียมไทยคม 8 ได้รับการออกแบบให้มีช่องสัญญาณแบบเคยู-แบนด์ รวมทั้งสิ้น 24 ช่องสัญญาณ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในประเทศไทย เอเชียใต้ และแอฟริกา โดยได้ขึ้นสู่วงโคจรที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เพื่อตอกย้ำความเป็นดาวเทียมที่มีจำนวนจานรับสัญญาณสูง (Hot Bird) โดยมีลักษณะของการ Collocation กับดาวเทียมไทยคม 5 และ 6 ที่ประจำอยู่ในวงโคจรเดียวกัน และเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 ทั้งนี้ ดาวเทียมไทยคม 8 ผลิตโดย บริษัท ออบิทอล เอทีเค และ บริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (สเปซ เอ็กซ์) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ให้บริการจัดส่งดาวเทียม