THCOM 12 THB
+0.10 (+0.85%)

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

ดาวเทียมไทยคม 4 หรือไอพีสตาร์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นดาวเทียมประเภท High Throughput หรือ HTS ดวงแรกของโลก ประจำอยู่ที่วงโคจรตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก ให้บริการเพื่อภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคโทรคมนาคม นำเสนอบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านดาวเทียมที่คุ้มค่าสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ดาวเทียมดวงนี้ประกอบด้วยระบบการส่งสัญญาณ Ku-band spot beams แบบสองทาง สามารถให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนบริการ

THAICOM 4 (IPSTAR) @ 119.5° EAST
Shaped Beam
Spot Beams
Broadcast Beams