THCOM 13 THB
0.00 (0.00%)

บริการบรอดคาสต์

บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ไทยคมให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์แก่ผู้ประกอบการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และผู้ให้บริการสถานีโทรทัศน์แบบเสียค่าบริการ โดยสามารถส่งต่อเนื้อหารายการกีฬา บันเทิง และข่าว ได้ทั้งแบบดั้งเดิมและผ่านกระบวนการหลังการผลิตแล้ว ทำให้บริการนี้สามารถช่วยผู้ประกอบการขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ทั่วโลก

บริการส่งเนื้อหารายการสู่หลายหน้าจอผ่านดาวเทียม

ในปัจจุบันผู้รับชมสื่อต่างๆ มีความต้องการบริโภคสื่อวิดีโอที่มีคุณภาพสูงจากหน้าจอหลายๆ ประเภท ลักษณะการบริโภคที่เปลี่ยนไปนี้ สร้างความท้าทายให้กับการทำธุรกิจสื่อในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนารูปแบบการรับชมที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 มิถุนายน 2558

ไทยคมรุกสร้างปรากฏการณ์บรอดคาสต์แห่งอนาคต เพิ่ม “2nd Screen” แอพฯ จอที่สองเพื่อผู้ชมทีวีไทย
บริการส่ง Digital Content ไปยังโรงภาพยนตร์
บริการส่ง Digital Content ผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร ไปยังโรงภาพยนตร์

ดาวเทียมเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด ในการส่ง content ไปยังที่ต่างๆ ในหลายภูมิภาค การกระจายเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพนี้เป็นหนึ่งปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับโรงภาพยนตร์ดิจิตอลในปัจจุบัน