THCOM 4.98 THB
+0.02 (+0.40%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 มีดังนี้:

การประชุมผู้ถือหุ้น