THCOM 4.12 THB
-0.02 (-0.48%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น