THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

บริการบรอดแบนด์

ไทยคมฉลองครบรอบ 10 ปี ไอพีสตาร์ ดาวเทียม HTS ดวงแรกของโลก

นนทบุรี, 11 สิงหาคม 2558 :วันนี้บมจ.ไทยคม ผู้ประกอบการดาวเทียมชัั้นนำในเอเชียประกาศฉลองครบรอบ 10 ปี ดาวเทียมไอพีสตาร์ ดาวเทียมประเภท High Throughput หรือ HTS ดวงแรกของโลก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมดาวเทียมในรอบทศวรรษที่ผ่านมา

ไอพีสตาร์ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในปี 2548 โดยนับเป็นดาวเทียม GEO เชิงพาณิชย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุด ด้วยน้ำหนักแรกปล่อยเกือบ 6,500 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังเป็นดาวเทียมดวงแรกที่มีศักยภาพสูงสุดถึง 45 Gbps และเป็นหนึ่งในดาวเทียมเชิงพาณิชย์ดวงแรกที่ใช้แรงขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า

ไอพีสตาร์เป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิค ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีบทบาทในเชิงนวัตกรรมและการเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมดาวเทียม ไอพีสตาร์ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารความเร็วสูงแบบสองทางบนแพลตฟอร์ม IP ไอพีสตาร์ให้บริการครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ผ่านการส่งสัญญาณแบบตรงจุดโดยเน้นช่วงแคบที่เรียกว่า Spot Beam ไอพีสตาร์สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากความถี่ที่มีอยู่ในการส่งข้อมูล และสามารถเพิ่มแบนด์วิดได้ถึงยี่สิบเท่าเมื่อเทียบกับดาวเทียมระบบ Ku-band ที่มีใช้อยู่ทั่วไป ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีของไอพีสตาร์ไว้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างยิ่งใหญ่ในด้านศักยภาพ ตลอดจนภาพรวมของอุตสาหกรรมดาวเทียม นำมาซึ่งบริการใหม่ๆ เพื่อใช้บรอดแบนด์ความเร็วสูงในพื้นที่ที่ได้รับบริการไม่เพียงพอและพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับบริการ

นับจากวันที่ส่งไอพีสตาร์ขึ้นสู่วงโคจร ดาวเทียม HTS ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางกับแอพลิเคชั่นบรอดแบนด์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป และหลังจากนั้นอีก 10 ปี ก็ยังมีบทบาทที่โดดเด่นเสมอมา นางศุภจียังกล่าวอีกด้วยว่า การใช้งาน HTS ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง วงการดาวเทียมก็จะได้รับการพัฒนาผ่านอิทธิพลของเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลา

ไอพีสตาร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ที่มีศักยภาพและคุ้มทุนแก่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือผู้ใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป นอกจากนั้นยังช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคธุรกิจสามารถสำรองข้อมูลการดำเนินกิจการ หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขยายเครือข่ายในบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นต่ำ ไอพีสตาร์ช่วยกำจัดอุปสรรคด้านการสื่อสารในเอเชีย-แปซิฟิก

นอกจากนี้ไอพีสตาร์ยังสามารถให้บริการในยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต หลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ เช่น แผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศญี่ปุ่น ที่สร้างความเสียหายเป็นอันมากในปี 2554 แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเมืองไครสท์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ทุกวันนี้การใช้ระบบที่แตกต่างกันของดาวเทียม HTS นำไปสู่แอพลิเคชั่นที่หลากหลาย เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ โดยทั่วไปแล้วการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม HTS นั้นมีเป้าหมายเพื่อผู้ใช้งานในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล ในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นพื้นที่ให้บริการหลักดาวเทียม HTS ยังถูกนำมาใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน บนรถไฟและรถประจำทาง หรือแม้แต่ใช้กับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินเรือในทะเลและผู้โดยสารสายการบิน

นางศุภจีได้กล่าวอีกว่า ผู้ให้บริการดาวเทียมจะเริ่มเห็นความต้องการใช้งานดาวเทียม HTS ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคมีความคาดหวังที่จะเชื่อมต่อสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาและคุ้มค่า ไทยคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่ของการสื่อสารผ่านดาวเทียมนี้ และจะยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนสิ่งที่จะนำไปสู่อนาคตที่สดใสของดาวเทียม HTS ในอีก10 ปีและต่อๆไป