Blog

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

Blog

ไทยคมพร้อมบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเครื่องบิน

โดยปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการค้า บมจ.ไทยคม

เมื่อบริการอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นทุกหนแห่งในปัจจุบัน ความคาดหวังที่จะได้เข้าอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเดินเลาะเนินเขาในชนบท เดินทางด้วยยวดยานสาธารณะ หรือโดยสารเครื่องบินที่สูงจากพื้นดินถึง 35,000 ฟุต คนเราต้องก็ยังต้องการติดต่อสื่อสารทุกที่ทุกเวลาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเครื่องบินดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเครื่องบิน (In-Flight Connectivity: IFC) สร้างรายได้มากกว่า 440 ล้านดอลลาร์ ในปี 2556 และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ในแต่ละปีมีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าสามพันล้านคนหรือเฉลี่ยแล้ว 8.2 ล้านคนต่อวันเดินทางโดยเครื่องบิน ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าตัวในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งจะทำให้มีแนวโน้มว่าการท่องอินเทอร์เน็ตระหว่างอยู่บนท้องฟ้าเพิ่มสูงขึ้นด้วย และยังเป็นช่องทางสำคัญที่บีบให้ผู้โดยสารเข้าถึงข้อมูลดิจิตอลด้วย

ปัจจุบันจำนวนเครื่องบินที่มีบริการอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ยังมีจำนวนน้อยอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในห้าปีข้างหน้า นอกจากนั้นสายการบินต่างๆ ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่อย่างต่อเนื่องและมองว่าการติดตั้งระบบ Wi-Fi ระหว่างการผลิตเครื่องบินนั้นมีราคาถูกกว่าต้องมาเพิ่มเติมอุปกรณ์ในเครื่องบินเดิมที่มีอยู่

ดาวเทียมคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริการ IFC ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า แม้ว่าบริการนี้จะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการดาวเทียม แต่ก็น่ายินดีไม่น้อยที่สามารถพัฒนาความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดได้ค่อนข้างสูงระหว่างอยู่บนเที่ยวบิน ซึ่งสร้างโอกาสและแนวโน้มสำหรับความก้าวหน้าให้กับผู้ประกอบการดาวเทียมและสายการบิน

เพื่อตอบสนองต่อโอกาสอันดีที่เกิดจากบริการ IFC นี้ ผู้ให้บริการควรคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ไทยคมในฐานะผู้ประกอบการรายแรกในเอเชียที่ให้บริการ IFC ผ่านดาวเทียมระบบ Ku-band สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ บริการ IFC ของไทยคมนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารรับและส่งข้อมูลจากบนเครื่องบินได้ โดยเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ผ่านจุดเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ

บริการของไทยคมช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งและรับข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายด้วยความเร็ว เทียบเท่ากับระบบ 3G เพื่อเสริมประสบการณ์บรอดแบนด์บนเครื่องบินที่เหนือชั้น พร้อมให้บริการผ่าน Wi-Fi และรองรับการถ่ายทอดสดความบันเทิงต่างๆ ผ่าน Live-Streaming รวมถึงปฏิบัติการทางอากาศต่างๆ เช่น ระบบติดตาม และการเชื่อมต่อตั้งแต่สนามบินจนถึงจุดหมายปลายทาง ทำให้สายการบินสามารถตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่องที่กำลังให้บริการได้ นอกจากนั้นไทยคมยังสามารถช่วยจัดการเกี่ยวกับกฏระเบียบต่างๆ ทั้งด้านการบินและด้านการสื่อสารคมนาคม