การสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสามารถพึ่งพาประโยชน์จากไอพีสตาร์ได้<wbr>ไอพีสตาร์ช่วยกระจายการปกครองของหน่วยงานภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสื่อสารกับภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่า

 
 

กรณีศึกษา

Local Japanese Government Invests in IPSTAR Business Continuity Service

Japan lies in a highly disaster prone area

อ่านกรณีศึกษา

การสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อภาครัฐ

ไทยคมได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในภารกิจการก้าวข้ามอุปสรรค ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารในภูมิภาค เนื่องด้วยบริการของไอพีสตาร์สามารถตอบสนองความต้องการ ในการส่งข้อมูลความเร็วสูงของทุกชุมชนหรือภาครัฐ ที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในยามมีภัยพิบัติ หรือเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยร้ายแรง การศึกษาทางไกลตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายที่น่าเชื่อถือสำหรับบริการอิเล็กโทรนิกส์ของภาครัฐ ไอพีสตาร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าช่วยให้ภาครัฐสามารถขยายการสื่อสารสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค