การส่งดาวเทียมครั้งล่าสุด

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

การส่งดาวเทียมครั้งล่าสุด

ภายในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ไทยคมได้ดำเนินการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรจำนวน 3 ดวง ดาวเทียมดวงล่าสุด “ไทยคม 8” ถูกส่งขึ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2559 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มบรอดคาสท์ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก โดยมีช่องสัญญาณระบบ Ku-band จำนวน 24 ช่อง ดาวเทียมไทยคม 8 มีพื้นที่ให้บริการไปยังภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตสูงอย่างเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา

ชมวีดีโอการส่งดาวเทียม
ชมภาพการส่งดาวเทียม