ภาพรวมดาวเทียมไทยคม

 
 

ดาวเทียมและพื้นที่ให้บริการ

จำนวนดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของบริการที่เป็นเลิศของไทยคม ด้วยพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมบริเวณกว้างทั้งภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกา ไทยคมช่วยผู้ประกอบการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ให้สามารถส่งคอนเทนท์ล่าสุดของทีวีแบบดิจิตอลได้ทุกวัน ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมสามารถให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์แก่ผู้ใช้งานในพื้นที่ห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานภาครัฐขยายการทำงานไปได้ทั่วทั้งประเทศ