ดาวเทียมบรอดแบนด์ไอพีสตาร์

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไอพีสตาร์

ดาวเทียมไอพีสตาร์ 1 หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเทียมไทยคม 4 เป็นดาวเทียมแบบ multiple spot beam ที่ไม่มี on-board regenerative payload ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีภาคพื้นดินและเทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัย ทำให้ผู้รับสัญญาณสามารถใช้งานบรอดแบนด์ในทุกพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินได้อย่างคุ้มค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทยคมเปิดเกมส์ ปฏิวัติวงการดาวเทียม

ไอพีสตาร์คือดาวเทียมประเภท High Throughput Satellite หรือ HTS ดวงแรกของโลก ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานบรอดแบนด์ได้สูงถึง 2 ล้านคน หรือผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เกือบ 30 ล้านคนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ไอพีสตาร์เป็นดาวเทียม HTS ดวงเดียวที่สร้างผลงานที่เชื่อถือได้มากว่า 10 ปี ในการให้บริการบรอดแบนด์ราคาคุ้มค่าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เทคโนโลยีดาวเทียมแบบดั้งเดิมใช้การส่งสัญญาณแบบลำแสงเดี่ยวขนาดกว้างเพื่อครอบคลุมทั้งทวีปและภูมิภาค ด้วยการส่งสัญญาณแบบหลายลำแสงที่มีโฟกัสแคบและการนำความถี่กลับมาใช้ใหม่ ไอพีสตาร์สามารถขยายความถี่ที่สามารถใช้งานได้ให้อยู่ในระดับสูงสุดเพื่อการส่งสัญญาณ ทำให้ได้ประสิทธิภาพของสัญญาณที่ดีขึ้น และเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณในอัตราสูงขึ้นถึง 12 เท่าเมื่อเทียบกับดาวเทียมระบบ Ku-band แบบดั้งเดิม

เทคโนโลยี

ด้วยความกว้างของช่องสัญญาณหรือแบนด์วิธขนาด 45 กิกะบิทต่อวินาที สมรรถนะของแพลตฟอร์ม รวมทั้งเครือข่ายภาคพื้นดินที่มีประสิทธิภาพสูงที่ราคาสมเหตุสมผล ทำให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่ภายในพื้นที่ให้บริการ ระบบของไอพีสตาร์บรอดแบนด์ประกอบด้วยสถานีเกทเวย์ภาคพื้นดิน ซึ่งติดต่อกับดาวเทียมโดยตรง เพื่อใช้การสื่อสารแบบ packet-switched ผ่านบรอดแบนด์ไปยังอุปกรณ์ปลายทางขนาดเล็กจำนวนมากด้วยโครงสร้างเครือข่ายแบบ star

เทคโนโลยีดาวเทียมแบบดั้งเดิมใช้การส่งสัญญาณแบบลำแสงเดี่ยวขนาดกว้างเพื่อครอบคลุมทั้งทวีปและภูมิภาค ด้วยการส่งสัญญาณแบบหลายลำแสงที่มีโฟกัสแคบและการนำความถี่กลับมาใช้ใหม่ ไอพีสตาร์สามารถขยายความถี่ที่สามารถใช้งานได้ให้อยู่ในระดับสูงสุดเพื่อการส่งสัญญาณ ทำให้ความกว้างของช่องสัญญาณเพิ่มในอัตราสูงขึ้นถึง 12 เท่าเมื่อเทียบกับดาวเทียมระบบ Ku-band แบบดั้งเดิม ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพของสัญญาณที่ดีขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบตรงจุดจะมีราคาสูงกว่า แต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อการโคจรนั้นค่อนข้างต่ำกว่า เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบ shaped beam

การจัดสรรพลังงานไดนามิคของไอพีสตาร์ช่วยปรับการใช้พลังงานในการส่งสัญญาณต่างๆ ให้เหมาะสม และแบ่งพลังงานสำรองไว้ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำไปจัดสรรให้กับการส่งสัญญาณที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตก ทำให้การเชื่อมต่อไม่ขาดหาย

ซ่อนข้อมูล