แบ่งปันความรู้

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

เรียนรู้กับ Khan Academy ภาคภาษาไทย (Available in Thai only)

เสริมทักษะความรู้ด้วยตนเองจากห้องเรียนของ Khan Academy ในภาคภาษาไทย เพื่อเป็นการมอบความรู้ให้กับเยาวชนทั่วโลก

* จากการสนับสนุนการแปลในวิชาวิทยาศาสตร์โดยไทยคม และในวิชาคณิตศาสตร์ที่มีแปลภาษาไทยไว้แล้วโดย บริษัท อิเมจิน (ประเทศไทย) จำกัด

ดูวีดีโอเพิ่มเติม

“ติว2KIDS” ติว O-NET ประถมกับไทยคม และเอไอเอส วัน-ทู-คอล! (Available in Thai only)

บมจ.ไทยคม จับมือ เอไอเอส วัน-ทู-คอล จัดติวข้อสอบ O-NET แบบจัดเต็มครบทุกวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการติวเข้มที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา โครงการแรกและโครงการเดียวของประเทศไทย ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ

ดูวีดีโอเพิ่มเติม

BECOMING ASEAN

Take a journey "Through the Eyes of Youth" to visit major landmarks, interview historical figures, and explore the diverse cultural heritage of the 10 ASEAN countries.

ดูวีดีโอเพิ่มเติม