รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 11.9 MB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ 15.94 MB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ 7.7 MB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557

ขนาดไฟล์ 13.87 MB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556

ขนาดไฟล์ 5.72 MB


ดาวน์โหลด PDF