โบรชัวร์

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

SATCOM for Digital Transformation

ขนาดไฟล์ 12.06 MB


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 8

Service Footprint

ขนาดไฟล์ 1.2 MB


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 7

Service Footprint

ขนาดไฟล์ 1.27 MB


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 6/AFRICOM 1

Service Footprint

ขนาดไฟล์ 762.86 KB


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 5

Service Footprint

ขนาดไฟล์ 2.41 MB


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 4(ไอพีสตาร์)

Service Footprint

ขนาดไฟล์ 879.19 KB


ดาวน์โหลด PDF