วีดีโอ

ไทยคมร่วมงาน “SatelliteAsia 2023”

ไทยคมร่วมงาน “SatelliteAsia 2023” นำเสนอโครงการดาวเทียมใหม่ พร้อมบริการด้าน Space Tech และ CEO-ไทยคม ร่วมเป็น Keynote Speaker แสดงวิสัยทัศน์ ต่ออนาคตอุตสาหกรรมดาวเทียมไทยและเอเชีย

THAICOM RUN FOR SCHOOL 2022

รวมทีมแข่งขันวิ่ง ชิงจานดาวเทียมเพื่อน้องโรงเรียนห่างไกล