ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2563

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2563 จำนวน 498 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2/2562 จำนวน 135 ล้านบาท