สมัครงาน

ไทยคม ใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกันและต่อองค์กร

 
 

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02-596-5060
ต่อ.. 8430-8439, 5074-5076

แฟกซ์: 02-596-5060

อีเมล์: hr@thaicom.net