THCOM 9.20 THB
+0.50 (+5.75%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 9.20 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,057,702
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

9.15 / 26,500

เปลี่ยนแปลง
+0.50 (+5.75%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.20 / 58,300

วันก่อนหน้า
8.70
ราคาเปิด
8.75
ช่วงราคาระหว่างวัน

8.75 – 9.25

ปรับปรุงเมื่อ: 23 พ.ค. 2022 21:10