THCOM 11 THB
-0.60 (-5.13%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 11 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,111,249
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11 / 873,400

เปลี่ยนแปลง
-0.60 (-5.13%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11 / 400,000

วันก่อนหน้า
12
ราคาเปิด
12
ช่วงราคาระหว่างวัน

11 – 12

ปรับปรุงเมื่อ: 06 มิ.ย. 2023 16:22