THCOM 5.45 THB
-0.10 (-1.80%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 5.45 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,638,034
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.40 / 498,200

เปลี่ยนแปลง
-0.10 (-1.80%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.45 / 414,400

วันก่อนหน้า
5.55
ราคาเปิด
5.55
ช่วงราคาระหว่างวัน

5.25 – 5.65

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.ย. 2020 11:40