THCOM 9.00 THB
+0.25 (+2.86%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 9.00 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,848,245
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.95 / 3,100

เปลี่ยนแปลง
+0.25 (+2.86%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.00 / 135,800

วันก่อนหน้า
8.75
ราคาเปิด
8.70
ช่วงราคาระหว่างวัน

8.55 – 9.00

ปรับปรุงเมื่อ: 25 ม.ค. 2021 08:34