THCOM 14 THB
-0.20 (-1.38%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 14 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,137,533
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14 / 172,300

เปลี่ยนแปลง
-0.20 (-1.38%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14 / 87,100

วันก่อนหน้า
15
ราคาเปิด
15
ช่วงราคาระหว่างวัน

14 – 15

ปรับปรุงเมื่อ: 13 เม.ย. 2024 10:07