THCOM 3.68 THB
0.00 (0.00%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 3.68 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
280,013
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.66 / 61,600

เปลี่ยนแปลง
0.00 (0.00%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.70 / 23,000

วันก่อนหน้า
3.68
ราคาเปิด
3.68
ช่วงราคาระหว่างวัน

3.66 – 3.70

ปรับปรุงเมื่อ: 30 ม.ค. 2020 12:13