THCOM 11 THB
0.00 (0.00%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 11 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,781,541
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11 / 140,300

เปลี่ยนแปลง
0.00 (0.00%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11 / 230,200

วันก่อนหน้า
11
ราคาเปิด
11
ช่วงราคาระหว่างวัน

11 – 11

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ต.ค. 2021 01:52