THCOM 12 THB
-0.10 (-0.81%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 12 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,487,632
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12 / 153,100

เปลี่ยนแปลง
-0.10 (-0.81%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12 / 137,300

วันก่อนหน้า
12
ราคาเปิด
12
ช่วงราคาระหว่างวัน

12 – 12

ปรับปรุงเมื่อ: 10 ธ.ค. 2023 13:55