THCOM 16 THB
-0.40 (-2.45%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 16 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,127,448
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

16 / 150,600

เปลี่ยนแปลง
-0.40 (-2.45%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16 / 28,800

วันก่อนหน้า
16
ราคาเปิด
17
ช่วงราคาระหว่างวัน

16 – 17

ปรับปรุงเมื่อ: 31 ม.ค. 2023 00:37