THCOM 12 THB
0(0%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 12 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.00 / 0.00

เปลี่ยนแปลง
0(0%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.00 / 0.00

วันก่อนหน้า
12
ราคาเปิด
12
ช่วงราคาระหว่างวัน

12 – 12

ปรับปรุงเมื่อ: 03 ต.ค. 2022 08:22