THCOM 4.98 THB
+0.02 (+0.40%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 4.98 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
692,323
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.98 / 87,900

เปลี่ยนแปลง
+0.02 (+0.40%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.00 / 21,600

วันก่อนหน้า
4.96
ราคาเปิด
5.00
ช่วงราคาระหว่างวัน

4.98 – 5.05

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ก.ย. 2019 11:01