THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 12 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,897,380
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12 / 822,200

เปลี่ยนแปลง
-0.20 (-1.71%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12 / 428,700

วันก่อนหน้า
12
ราคาเปิด
12
ช่วงราคาระหว่างวัน

12 – 12

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.ค. 2024 04:38