THCOM 4.12 THB
-0.02 (-0.48%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

THCOM : 4.12 THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
992,655
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.10 / 4,300

เปลี่ยนแปลง
-0.02 (-0.48%)
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

4.12 / 61,600

วันก่อนหน้า
4.14
ราคาเปิด
4.14
ช่วงราคาระหว่างวัน

4.08 – 4.16

ปรับปรุงเมื่อ: 16 พ.ย. 2019 08:10