THCOM 11 THB
0.00 (0.00%)

ข่าวสาร

30 ก.ย. 2021

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อจากนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ที่จะเกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

16 ส.ค. 2021
ยืนยันดาวเทียมไทยคม 7 เป็นดาวเทียมไทยที่ใช้สิทธิวงโคจรของประเทศไทยแน่นอน
02 ส.ค. 2021
ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564