THCOM 11 THB
-0.20 (-1.80%)

ข่าวสาร

05 ส.ค. 2022
ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565
18 ก.ค. 2022
ไทยคมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมช่วยเกษตรกรไทยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ