รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558

ขนาดไฟล์: 7.7 MB.


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557

ขนาดไฟล์: 13.8 MB.


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556

ขนาดไฟล์: 5.72 MB.


ดาวน์โหลด PDF