ภาพรวมบริการ

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

บริการผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร

ไทยคมให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร โดยสามารถรองรับความต้องการต่างๆ ของผู้ให้บริการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หน่วยงานธุรกิจเอกชนตลอดจนภาครัฐในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยจำนวนดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการเป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีดาวเทียม ไทยคมจึงสามารถให้บริการที่หลากหลาย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้

บริการบรอดแบนด์และบริการด้านข้อมูล

ดาวเทียมไอพีสตาร์ของไทยคมเป็นดาวเทียม High Throughput Satellite หรือ HTS ดวงแรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร ไอพีสตาร์เป็นผู้นำด้านบริการดาวเทียมบรอดแบนด์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมาตั้งแต่ปี 2005 โดยประสบความสำเร็จในการให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง บริการด้านสื่อ และบริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคโทรคมนาคม ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการจะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ สำรองเครือข่ายเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่น หรือขยายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณที่มีประชากรเบาบาง ไอพีสตาร์สามารถช่วยคุณได้ด้วยบริการสื่อสารผ่านระบบบรอดแบนด์ความเร็วสูง ไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกล ครอบคลุม 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเทียมไอพีสตาร์ ได้ที่ www.ipstar.com

การสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่

รองรับการสื่อสารระหว่างเคลื่อนที่ทางทะเล ทางบกและทางอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสื่อสารผ่านโครงข่ายดาวเทียม

ขยายพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยโครงข่ายภาคพื้นดินผ่านดาวเทียมที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสื่อสารความเร็วสูงเพื่อผู้บริโภค

เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง แก่ผู้บริโภคกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อม ตามพื้นที่ห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อภาคธุรกิจ

เสริมประสิทธิภาพด้านการสื่อสารให้แก่ภาคธุรกิจ เพื่อสามารถแข่งขันได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อภาครัฐ

กระจายการบริหารของภาครัฐให้ครอบคลุมได้ทั่วทั้งประเทศ พร้อมให้บริการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ ผ่านระบบดาวเทียม

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์และบริการด้านสื่อ

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่ไทยคมช่วยผู้ให้บริการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และอุตสาหกรรมสื่อสามารถสร้างฐานผู้ชมใหม่ และเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโลกทุกวันนี้มีการผนวกบริการบรอดแบนด์และบริการบรอดคาสท์เข้าด้วยกัน ทำให้บริการส่งข้อมูลวีดีโอ ผ่านหลายหน้าจอในเวลาเดียวกัน (multi-screen delivery) เป็นมาตรฐานใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริการของไทยคมจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีโทรทัศน์ และบริษัทโทรคมนาคม บริการนี้สามารถเข้าถึงและทำงานสอดคล้องกับโครงข่ายภาคพื้นดินต่างๆ โดยสามารถเผยแพร่ภาพคอนเทนท์ได้ทุกประเภท ทุกขนาดและทุกรูปแบบ นำมาซึ่งการเผยแพร่รายการโทรทัศน์และวิทยุที่คุณเชื่อถือได้

บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

บริการที่สามารถส่งข้อมูลและวิดีโอได้ในทุกพื้นที่ ผ่านการผนวกระบบบรอดแบนด์กับระบบบรอดคาสท์บนแพลตฟอร์มการส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของไทยคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม

บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแบบการใช้งานเต็มเวลา (Full Time) และการใช้งานแบบเป็นครั้งคราว (Occasional Use)

ข้อมูลเพิ่มเติม