การสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

การสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่

รองรับการสื่อสารระหว่างเคลื่อนที่ทางทะเล ทางบกและทางอากาศ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ขณะเดินทางนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขัน การเติบโต และการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง บริการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ของเราเป็นบริการแบบครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงสายการบินพาณิชย์และธุรกิจขนส่งสินค้า

กรณีศึกษา

Japan’s OCEAN TRANS Delivers the Goodies

Ocean going vessels are often at sea for Challenge lengthy periods when crew can be out of network range and in locations where it is not easy to get access to the Internet.

อ่านกรณีศึกษา

บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทะเล

ไทยคมมีบริการสื่อสารความเร็วสูงบนเรือที่เชื่อถือได้ในราคาประหยัด ผู้ประกอบกิจการเดินเรือใช้บริการดาวเทียมไอพีสตาร์เพื่อจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ลูกเรือและผู้โดยสารตลอดการเดินทาง รวมถึงใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อดำเนินการต่างๆ บนเรือ การใช้บริการ IPSTAR Maritime ช่วยให้ผู้โดยสารบนเรือสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนฝูง และรับบริการสื่อบันเทิงได้ รวมถึงช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานของลูกเรือ นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงที่จำเป็น สภาพอากาศ และการติดต่อสื่อสารเรื่องสินค้าที่บรรทุกอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการไอพีสตาร์เพื่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทะเลหรือ IPSTAR Maritime นี้ ช่วยให้ผู้โดยสารบนเรือสามารถติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูง รับบริการสื่อบันเทิงต่างๆ รวมถึง ช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานของลูกเรือ นอกจากนี้บริการดังกล่าวยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการซ่อมบำรุงที่จำเป็น ด้านสภาพอากาศ และการติดต่อสื่อสารเรื่องสินค้าที่บรรทุกอีกด้วย

IPSTAR Maritime ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและสามารถปรับใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อสามารถให้บริการการเชื่อมต่อบนเรือได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะจัดหาและดูแลเครือข่ายด้วยตนเองแต่ต้องการแบนด์วิธ หรือต้องการบริการแบบเบ็ดเสร็จ IPSTAR Maritime สามารถปรับเปลี่ยนบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินเรือให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ช่วยเพิ่มอัตราส่งข้อมูล ขยายการส่งมอบบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วย

บริการไอพีสตาร์เพื่อการสื่อสารทางทะเลผ่านพื้นที่ให้บริการระบบ Ku-band ของไทยคม

พื้นที่ให้บริการระบบ Ku-band ของไทยคมเสริมศักยภาพการเชื่อมต่อในภูมิภาคเอเชีย ด้วยระบบ Ku-band ประสิทธิภาพสูง แบบ spot beams ของไทยคม ในเส้นทางการเดินเรือหลักๆ ในเอเชีย ทำให้ผู้ประกอบการเดินเรือสามารถเชื่อมต่อบรอดแบนด์ความเร็วสูง รองรับบริการทางทะเลที่หลากหลายได้ ด้วยกลยุทธ์แบบเปิด หรือ Open Access Platform ของไอพีสตาร์ทำให้บริการนี้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีของอุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์รับสัญญาณต่างๆได้

ระบบเปลี่ยนสัญญาณอัตโนมัติ หรือ Automatic beam switching (ABS) ทำหน้าที่ส่งต่อสัญญาณจากบีมหนึ่งไปยังบีมอื่นๆ โดยไม่ติดขัด ในขณะที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องระหว่างบริการ นอกจากนั้นยังสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการและสามารถขยายได้เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น

ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเดินเรือจะได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่แบบเต็มของเราใน 10 ประเทศของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ซ่อนข้อมูล

กรณีศึกษา

Nok Air Takes Broadband to the Sky

อ่านกรณีศึกษา

บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางอากาศ

บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนครื่องบินเพื่อสายการบินในภูมิภาคเอเชีย

ธุรกิจสายการบินในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูง หลายบริษัทเริ่มมองหาบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างจากสายการบินคู่แข่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการบินมองหาหนทางในการเพิ่มประสบการณ์ในการใช้บริการบนเครื่องบินให้กับลูกค้าอยู่เสมอ ธุรกิจสายการบินในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง หลายบริษัทเริ่มมองหาบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างจากสายการบินคู่แข่ง

ปัจจุบันผู้โดยสารของสายการบินต่างก็คาดหวังให้มีบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในทุกที่ที่เดินทาง แม้กระทั่งที่ความสูง 35,000 ฟุตจากพื้นดิน ด้วยความร่วมมือกับไอพีสตาร์ผู้นำในการให้บริการสื่อสารทางอากาศผ่านดาวเทียม สายการบินสามารถให้บริการ Wi-Fi ระหว่างการโดยสารบนเครื่องได้ ผู้โดยสารสามารถใช้สื่อสังคมออนไลด์ต่างๆ ติดตามข่าวสาร และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อย่างง่ายดาย

บริการไอพีสตาร์เพื่อการสื่อสารทางอากาศผ่านดาวเทียม มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมไปยังหลายเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริการดังกล่าวจะมอบการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจสายการบินในเอเชีย

บริการไอพีสตาร์เพื่อการสื่อสารทางอากาศผ่านพื้นที่ให้บริการระบบ Ku-band ของไทยคม

พื้นที่ให้บริการระบบ Ku-band ของไทยคม ทำให้สายการบินสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารอย่างน่าเชื่อถือบนเส้นทางบินในทวีปเอเชีย ไทยคมเป็นผู้ให้บริการรายแรกในเอเชียที่สามารถบริการผ่านระบบ Ku-band ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้อุตสาหกรรมการบินสามารถเชื่อมต่อบรอดแบนด์ความเร็วสูง รองรับบริการที่หลากหลาย ทั้งบริการบนเที่ยวบินต่างๆ และความบันเทิง ด้วยกลยุทธ์แบบเปิด หรือ Open Access Platform ของไอพีสตาร์ทำให้บริการนี้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีของอุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์รับสัญญาณต่างๆได้

ระบบเปลี่ยนสัญญาณอัตโนมัติ หรือ Automatic beam switching (ABS) ทำหน้าที่ส่งต่อสัญญาณจากบีมหนึ่งไปยังบีมอื่นๆ โดยไม่ติดขัด ในขณะที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องระหว่างบริการ นอกจากนั้นยังสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการและสามารถขยายได้เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น

ลูกค้าสายการบินจะได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่แบบเต็มของเราใน 10 ประเทศของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ซ่อนข้อมูล