ดาวเทียมไทยคม 5

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

ดาวเทียมไทยคม 5

ดาวเทียมไทยคม 5 เป็นดาวเทียมที่ได้รับความนิยมสูง โดยวัดจากปริมาณจานรับสัญญาณ หรือที่เรียกว่าดาวเทียม Hot Bird ถูกออกแบบมาเพื่อบริการด้านบรอดคาสต์และด้านสื่อต่างๆ มีช่องสัญญาณเคยูแบนด์กำลังสูง ทั้งแบบ Spot Beam และ Steerable Beam เหมาะสำหรับผู้ให้บริการ DTH ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งยังมีช่องสัญญาณซีแบนด์แบบ Global Beam ครอบคลุมพื้นที่ 4 ทวีป รองรับผู้ใช้บริการในเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา

ข้อมูลทางเทคนิค
บริษัทที่ผลิตดาวเทียม ธาเลซ อลิเนีย สเปซ ประเทศฝรั่งเศส
ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก
อายุการใช้งาน มากกว่า 14 ปี
Attitude Control 3-Axis Stabilized
มวลในวงโคจร ประมาณ 2,766 กิโลกรัม
วันที่ส่งขึ้นสู่วงโคจร 27 พฤษภาคม 2549
จำนวนช่องสัญญาณ
C-Band 25 Transponders
Ku-Band 14 Transponders
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า