ดาวเทียมไทยคม 4(ไอพีสตาร์)

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

Thaicom 4 (IPSTAR) @119.5° East

ดาวเทียมไทยคม 4(ไอพีสตาร์)

ดาวเทียมไทยคม 4 หรือไอพีสตาร์ เป็นดาวเทียมประเภท High Throughput หรือ HTS ดวงแรกของโลก ให้บริการเพื่อภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ ภาคโทรคมนาคม นำเสนอบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ที่คุ้มค่าสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และข้อมูลเกี่ยวกับบริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.ipstar.com

ข้อมูลทางเทคนิค
บริษัทที่ผลิตดาวเทียม บริษัท สเปซ ซิสเต็มส์ ลอเรล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก
อายุการใช้งาน 15 ปี
Attitude Control 3-Axis Stabilized, Momentum-Bias System
มวลในวงโคจร 6,505 กิโลกรัม
วันที่ส่งขึ้นสู่วงโคจร 11 สิงหาคม 2548