กรณีศึกษา

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

Japan’s OCEAN TRANS Delivers the Goodies

Ocean going vessels are often at sea for Challenge lengthy periods when crew can be out of network range and in locations where it is not easy to get access to the Internet.

ขนาดไฟล์ 329.89 KB


ดาวน์โหลด PDF

Nok Air Takes Broadband to the Sky

ขนาดไฟล์ 306.72 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Enterprise Network Backhaul

IPSTAR Speeds up Customers on Their Way Consumers expect a very quick stop every time they fuel up at a local gas station.

ขนาดไฟล์ 319.79 KB


ดาวน์โหลด PDF

Local Japanese Government Invests in IPSTAR Business Continuity Service

Japan lies in a highly disaster prone area

ขนาดไฟล์ 305.31 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR CCTV solution assists Thai Flood Relief Operations Center keep an eye on flood water levels.

ขนาดไฟล์ 317.87 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Helps Restore Cellular Networks in Tsunami Hit Japan

ขนาดไฟล์ 227.84 KB


ดาวน์โหลด PDF

Japanese Mobile Operator Extends 3G Service Nationwide with IPSTAR Backhaul

Japan is a country renown to be at the forefront of technology and was an early adopter of 3G mobile service.

ขนาดไฟล์ 226.41 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR joins forces with C-COM Satellite Systems to provide mobile satellite solution for New Zealand Fire Services

ขนาดไฟล์ 978.27 KB


ดาวน์โหลด PDF

Thai Operator AIS Deploys Femtocell Service on IPSTAR Platform for Emergency Communications

ขนาดไฟล์ 158.75 KB


ดาวน์โหลด PDF

China Telecom and IPSTAR Join Forces to Extend Mobile Phone Service in Remote Areas

ขนาดไฟล์ 556.62 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Speeds up PTT Customers on Their Way

ขนาดไฟล์ 50.28 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Disaster Recovery and Emergency Communications

ขนาดไฟล์ 165.46 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Wireless Technology Backhaul

ขนาดไฟล์ 201.62 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Connects Remote Villages to Telephony

ขนาดไฟล์ 46.55 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Helps Speed Up Government Service Delivery in Rural Philippines

ขนาดไฟล์ 309.05 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Empowers Remote Oassrooms with Interactive Distance learning

ขนาดไฟล์ 89.7 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Empowers USAID Broadband Connectivity Program in Mindanao

ขนาดไฟล์ 75.75 KB


ดาวน์โหลด PDF

Xiggu Station Enhances Weather Reporting as Telephony System Upgraded to IPSTAR-Based VolP

ขนาดไฟล์ 62.51 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Enhanced Seismic Operations in Cha Yu Station

ขนาดไฟล์ 64.15 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Enables Villagers to Access Web-Based Tailoring Modules

ขนาดไฟล์ 63.74 KB


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Empowers Schools In Rural Thailand with Broadband Internet

ขนาดไฟล์ 55.16 KB


ดาวน์โหลด PDF

Aftermath of the Cyclone Nargis and the Sichuan Earthquake

ขนาดไฟล์ 87.16 KB


ดาวน์โหลด PDF

Foshan firemen Speak of IPSTAR Life-Saving Benefits

ขนาดไฟล์ 53.16 KB


ดาวน์โหลด PDF