กรณีศึกษา

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

เรือ Ocean Trans ของญี่ปุ่นขนส่งอย่างสะดวกสบาย


ดาวน์โหลด PDF

Nok Air Takes Broadband to the Sky


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Enterprise Network Backhaul


ดาวน์โหลด PDF

Local Japanese Government Invests in IPSTAR Business Continuity Service


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR CCTV solution assists Thai Flood Relief Operations Center keep an eye on flood water levels.


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Helps Restore Cellular Networks in Tsunami Hit Japan


ดาวน์โหลด PDF

Japanese Mobile Operator Extends 3G Service Nationwide with IPSTAR Backhaul


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR joins forces with C-COM Satellite Systems to provide mobile satellite solution for New Zealand Fire Services


ดาวน์โหลด PDF

Thai Operator AIS Deploys Femtocell Service on IPSTAR Platform for Emergency Communications


ดาวน์โหลด PDF

China Telecom and IPSTAR Join Forces to Extend Mobile Phone Service in Remote Areas


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Speeds up PTT Customers on Their Way


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Disaster Recovery and Emergency Communications


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Wireless Technology Backhaul


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Connects Remote Villages to Telephony


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Helps Speed Up Government Service Delivery in Rural Philippines


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Empowers Remote Oassrooms with Interactive Distance learning


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Empowers USAID Broadband Connectivity Program in Mindanao


ดาวน์โหลด PDF

Xiggu Station Enhances Weather Reporting as Telephony System Upgraded to IPSTAR-Based VolP


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Enhanced Seismic Operations in Cha Yu Station


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Enables Villagers to Access Web-Based Tailoring Modules


ดาวน์โหลด PDF

IPSTAR Empowers Schools In Rural Thailand with Broadband Internet


ดาวน์โหลด PDF

Aftermath of the Cyclone Nargis and the Sichuan Earthquake


ดาวน์โหลด PDF

Foshan firemen Speak of IPSTAR Life-Saving Benefits


ดาวน์โหลด PDF