โบรชัวร์

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

End-to-End Satellite Services

ขนาดไฟล์: 15.20 MB.


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 8

Service Footprint

ขนาดไฟล์: 2.23 MB.


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 7

Service Footprint

ขนาดไฟล์: 1.27 MB.


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 6/AFRICOM 1

Service Footprint

ขนาดไฟล์: 0.76 MB.


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 5

Service Footprint

ขนาดไฟล์: 1.61 MB.


ดาวน์โหลด PDF

ดาวเทียมไทยคม 4(ไอพีสตาร์)

Service Footprint

ขนาดไฟล์: 0.87 MB.


ดาวน์โหลด PDF