/

พันธสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา

คือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำเนินธุรกิจ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

Key Financial Highlights 2Q18

Consolidated Key Financial Highlights

Profit from normal operation 251 MB improved QoQ and YoY due to the effective cost management, decrease in provision and depreciation

Net Profit 251 MB declined QoQ from the recognition of profit from sale of CSL’s shares in 1Q18

Net Profit 251 MB. Profit from
normal operation improves QoQ

Sales and Services

Unit: MB

Net Profit

Unit: MB

Profit (loss) from normal operation*

Unit: MB

* Exclude the gain from the sale of CSL’s shares.