/

พันธสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา

คือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำเนินธุรกิจ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

Key Financial Highlights 1Q18

Consolidated revenue +2.8%

QoQ following the increased trend of satellite revenue.

Consolidated Net Profit 1,864 MB from the sale of CSL’s shares, while the Profit (loss) from normal operation is -28 MB, significantly improved QoQ.

Net Profit 1,864 MB. Net profit from normal operation improves QoQ

Sales and Services

Unit: MB

Net Profit

Unit: MB

Profit (loss) from normal operation*

Unit: MB

* Exclude the impairment of assets and gain from the sale of CSL’s shares.